Links

Dansk Svineproduktion
Retsinformation
Baggrundserklæring til brug ved eksport – husk dyrlægens underskrift.                                                                                  Foedevarestyrelsen                                                                                                                                                                               EU-Lovgivning

 

© Porc Mercatus ApS | Ingridsvej 12 | DK-6000 Kolding | Tage Vig | +45 2054 9580 | Tage.Vig@Porc-Mercatus.dk | CVR nr. DK34628351