Menu

+45 2054 9580
Smågrise købes

30 kg´s smågrise

Antal          Størrelse         Status                               Levering 

750             10-15 kg          Blå SPF+Myc+?                  hver 3 uge        

600-650      30 kg               Blå SPF+Myc+Ap6+Ap12    hver 2 uge